fredag 31 augusti 2018

Bättre tider stundar


Dagens politiker har en del att tänka på. Affischerna säger inte speciellt mycket och de lagar som stiftas är abstrakta och i första hand riktade till särintressen. Det är de grupper i samhället som har företrädare som det händer saker. I många befolkningsskikt händer ingenting. Förutom företagen och vissa arbetare och vissa svaga grupper står det helt still. Debatten är därför tråkig och många politiker är tämligen självgoda. Det behövs förändring underifrån, från nya partier. Dagens nyliberala smörja gynnar såklart Status Quo, men dränerar långsamt landet från kreativitet, mångfald och småföretagare. Det finns lösningar - de goda krafterna kämpar på! Snart kommer det bättre tider för alla de förbisedda! Efter regn kommer solsken, efter höst och vinter kommer vår och sommar!

Jag tror på den kreativa klassen och på hantverkarna och småbrukarna. I dagens småpartier finns morgondagens vinnare! Kanske når de små partierna inte riksdagen, men något gott kommer det ur deras engagemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar