torsdag 30 augusti 2018

Småpartiet utanför riksdagen


Det politiska spelet kommer att fortsätta efter valet - framförallt för småpartier som försöker bilda sig en bas att stå på. Enhet är ett andligt parti som varit med ett tag. Djurens Rätt är ett annat parti som fanns med redan 2014. I Göteborg finns flera kommunistiska partier, varav Rättvisepartiet Socialisterna tillhör de mer framträdande. Det är dock trångt om saligheten i Riksdagen - 4% krävs för att komma in och de senaste mätningarna visar inget litet parti som klarar den skivan. Det nya parti som lyckats bäst att synas i media och sociala media är Alternativ för Sverige. Flera av deltagarna i det partiet är avhoppare från Sverigedemokraterna. Då Alternativ för Sverige är i ropet just nu kommer jag att primärt att fokusera min begränsade tid på det partiet. När det gäller yttrandefriheten så är jag förhållandevis nöjd med utbudet från Public Service och vill ogärna att någon av radiokanalerna eller TV-kanalerna läggs ned. Därmed inte sagt att man har rätt att kritisera och ifrågasätta utbudet från Sveriges Radio och TV-kanaler. Eftersom SVT och SR är skattefinansierade vinnlägger de sig om att vara representativa för befolkningen och inte vinkla sina reportage allt för mycket. När SD kom var det dock svårt för SVT och SR att leva upp till detta, men det ledde inte till att SD försvann från det politiska landskapet. Tvärtom fyllde det en funktion. Paritiet fyllde upp ett tomrum som SVT/SR inte hade lyckats tillgodose. Personligen hoppas jag nyandliga Enhet kan stå inför en god utveckling framöver, men det skulle krävas någon form av andligt uppvaknande. Det är synnerligen tveksamt om något sådant kommer. I dagsläget tror jag alla de små partierna får det svårt, men möjligen kan Alternativ för Sverige plocka tillräckligt många av SD:s väljare i för att överleva fram till 2022.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar